• Jäätmekäitlejate Liit: mida suurem konkurents, seda väiksem võimalus turujagamises kokku leppida

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit taunib Eesti Päevalehe poolt eelmisel nädalal avaldatud hinnanguid nagu lepiks prügifirmad omavahel turujagamises kokku ning et vaba konkurents ei sobivat jäätmeturule selle spetsiifika tõttu. Argumenteerimatud ja kontekstist välja rebitud väited tekitavad segadust ning kahju lisaks jäätmekäitlejatele ka tarbija rahakotile. Eesti Päevaleht kirjutas, et Tallinnas jääb mulje, nagu

 • Jäätmepäev: Konkurentsiameti hinnangul on vaja algatada diskussioon korraldatud jäätmeveoturu osalise avamise arutamiseks

  Täna toimuval Jäätmepäeval ütles Konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos, et ameti tehtud soovitusi olmejäätmete kogumise turu parema toimimise tagamiseks ei tähenda senise korraldatud jäätmeveosüsteemi kohest muutmist, vaid pigem on see stardipauk diskussiooniks. Juhan Põldroosi sõnul on Konkurentsiamet tegelenud jäätmeveo erinevate probleemidega aastaid ning selle aja jooksul on esitatud ka arvukalt

 • PRESSITEADE: Jäätmepäev vaatab tulevikku, arutades senise jäätmeveosüsteemi muutmist

  Täna Eesti Jäätmekäitlejate Liidu poolt korraldatud Jäätmepäeval arutavad jäätmekäitlejad, omavalitsused ja riigiasutused korraldatud jäätmeveosüsteemi praegust olukorda ning võimalikke muudatusi olemasoleva süsteemi täiustamiseks. Jäätmeveoturu osaline avamine tooks tarbijale suurema valikuvõimaluse. „Seekordne Jäätmepäev pole oluline ainult seetõttu, et tegemist on jäätmekäitlusvaldkonna aastasündmusega, kuhu koondub asju arutama ja uusi sihte seadma valdav enamus

 • EJKL Jäätmepäev, 05.12.2012

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidul on aastatega kujunenud välja traditsioon korraldada Jäätmepäevi, et arutada koos erinevate osapooltega jäätmekäitluse päevaprobleeme. Sel aastal toimub Jäätmepäev 05.detsembril Tallink Spa & Conference hotellis (Sadama 11a) JÄÄTMEPÄEVA TEEMA ON: KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU. VÕIMALIKUD MUUDATUSED OLEMASOLEVA SÜSTEEMI TÄIUSTAMISEKS. Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) esitas Riigikogule ettepaneku muuta jäätmeseadust, mis võimaldab

 • Jäätmekäitlejate Liit: tarbija peab saama valida, kes tema jäätmeid käitleb

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) esitas Riigikogule ettepaneku muuta jäätmeseadust, mis võimaldab täiendada korraldatud jäätmeveo mudelit tegevusloa süsteemiga. Turu osaline avamine koos vastavate järelevalvenormide kehtestamisega lõhub pealesunnitud monopolid ning võimaldab tarbijal taaskord otsustada sobivaima teenusepakkuja valiku üle. „Praegust korraldatud jäätmeveo süsteemi on rakendatud alates 2005. aastast, kuid sellele vaatamata ei ole

 • OJ käitleja pädevuskoolitus, 17.-18.oktoober 2012

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 17.-18.10.2012.a. ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse esimene päev toimub Türil ja teine päev Tartus. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind EJKL liikmetele on 200 EUR ja kõikidele teistele 270 EUR. Käibemaksu ei

 • EJKL uued liikmed

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatus vaatas 07.augustil toimunud koosolekul läbi kolme ettevõtte – Green Marine AS, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ja Prügiekspert OÜ – avaldused ja otsustas võtta need ettevõtted vastu liidu liikmeteks. Green Marine AS majanduslik tegevus on suunatud keskkonnaalaste laeva- ja sadamateenuste väljaarendamisele, merereostuste ennetamise-, lokaliseerimise- ja likvideerimise praktiliste küsimuste lahendamisele.

 • Jäätmete Taaskasutusklastri partnerid peavad nõu

  14.juunil toimub Jäätmete Taaskasutusklastri partnerite nõupidamine, kus tehakse kokkuvõte 2012.a. I poolaasta tegevustest, hinnatakse projekti tulemuslikkust ning tehakse plaane 2012.a. II poolaastaks.

 • EJKL korraldab jäätmekäitlusalase täienduskoolituse

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit koostöös Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskusega hakkab alates aprillist 2012 korraldama jäätmekäitlusalast täienduskoolitust. Koolituskava koostati Jäätmete Taaskasutusklastri projekti raames ja koostamisel osalesid jäätmekäitlusettevõtete esindajad, Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna spetsialistid. Koolitus toimub aprillist detsmembrini kord kuus Türil. Vahele jääb vaid puhkuste kuu juuli. Koolitus

 • Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute koodide üleminekutabel

  17.detsembril 2011.a. jõustus Vabariigi Valitsuse määrus “Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistu”, millega muudeti toimingute koode. Keskkonnateabe Keskus on koostanud jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute koodide üleminekutabeli, mis on abiks jäätmekäitlejatele aruannete koostamisel. Keskkonnaamet väljastab jäätmekäitlusettevõtetele jäätmelubasid ja litsentse juba sel aastal (2012) uute koodidega, kuid aruandeid tuleb esitada vanade koodide alusel.