• Teabepäev 19.09., vanaõli käitlemisega ning mootorsõidukite värvimisega seotud nõuded

  Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet koostöös Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ning AMTEL Autode Keretöökodade Alaliiduga kutsuvad Teid 19. septembril 2013 kella 13.00 – 15.00 toimuvale teabepäevale. Teabepäev eesmärgiks on suurendada ettevõtjate keskkonnaalast teadlikkust ning tutvustada vanaõli käitlemisega ning mootorsõidukite värvimisega seotud nõuded. Teabepäeval esinevad Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaameti, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ja AMTEL Autode

 • Simm-Ccities: Newsletter Summer 2013

  25.-26. aprillil 2013.a. toimus Stockholmis konverents „Sustainable and Innovative Material Management for the Construction”, mille üheks korraldajaks oli Eesti Jäätmetekäitlejate Liit projekti “Jäätmete Taaskasutusklaster” raames. Konverentsil räägitu põhjal valmis uudisleht Simm-Ccities: Newsletter Summer 2013, millega saate tutvuda siin.

 • Liidule valiti uus juhatuse esimees, aseesimees ja töögruppide juhid

  23.aprillil toimunud juhatuse koosolekul valis juhatus uueks juhatuse esimeheks Urmo Heinami (Eesti Energia AS) ja aseesimeheks Agu Remmelg’a (Ragn-Sells AS). Samuti valiti liidu töögruppidele uued juhid: 1. Korraldatud jäätmeveo töögrupp – töögrupi juht Argo Luude (Eesti Keskkonnateenused AS) 2. Tootjavastutuse töögrupp – töögrupi juht Agu Remmelg (Ragn-Sells AS) 3. Ohtlike

 • Eesti Jäätmekäitlejate Liidul on uus juhatus

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek valis uued juhatuse liikmed. Uus juhatus on seitsmeliikmeline ja selle volitused kestavad kevadeni 2015. Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosoleku otsusega kuuluvad uude juhatusse: Aivar Lõhmus (Väätsa Prügila AS), Argo Luude (Eesti Keskkonnateenused AS), Urmas Teeorg (Jaaksoni Linnahooldus OÜ), Steve Vili (EcoPro AS ), Taidus Aave (auliige), Agu

 • Konverents Stockholmis, 25.-26.aprillil 2013

  25.-26. aprillil 2013.a. toimub Stockholmis konverents „Sustainable and Innovative Material Management for the Construction”. Konverentsi korraldamisel osalevad erinevad institutsioonid Rootsist, Soomest, Norrast ja Eestist. Eesti Jäätmekäitlejate Liit on projekti üks võtmepartneritest. Konverentsi korraldamist toetab Nordic Innovation Fund. Konverentsi kodulehelt on võimalik leida lisainfot nii päevakava, esinejate kui toimumiskoha kohta. Eesti

 • EJKL: Tegevuslubade süsteem välistaks „Napoli prügiuputused“ korraldatud jäätmeveos

  Eesti Jäätmekäitlejate Liitu (EJKL) teeb murelikuks olukord Põhja-Tallinna linnaosas, kus 1. märtsist rakendatud uus korraldatud jäätmeveo süsteem on tekitanud olukorra, kus kannatavad nii kliendid kui keskkonnahoid. Samas on jäätmekäitlejatel probleemidele lahendus olemas. „Põhja-Tallinna näitel kannatab kõige enam elanik, kelle jäätmeid ei viida ära ja kes ei saa olukorra muutmiseks ise

 • OJ käitleja pädevuskoolitus, 12.-14.03.2013

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 12.-14.03.2013.a. ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 225 EUR ja kõikidele teistele 295 EUR. Käibemaksu ei lisandu. Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning

 • EJKL: Tallinna linna uus süsteem kergitab jäätmeveo hindu kuni 57%

  1.märtsist hakkavad Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosas kehtima uued, Tallinna linna poolt kehtestatud jäätmeveo teenustasud. Samade hindade kehtestamine kogu Tallinnas tähendaks kliendi jaoks kohati isegi 57% hinnatõusu. Alates 1. märtsist rakendab Tallinna linn Põhja-Tallinna piirkonnas uut süsteemi, kus linn ostab sisse käitlusteenuse ja veoteenuse, lisab administreerimiskulu ja seejärel kehtestab elanikule hinna. Tallinnal

 • PRESSITEADE: 2012 aastal kasvas jäätmete taaskasutamine 2,5 korda

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu (EJKL) andmeil suurenes 2012.aastal oluliselt käitluskeskuste- prügilate poolt taaskasutatud jäätmete hulk. Vastuvõetud kogustest suunati eelmisel aastal taaskasutusse 49%. Aastal 2011 suunati vastuvõetud jäätmetest taaskasutusse 24%. Võrreldes 2010. aastaga suurenes eelmisel aastal taaskasutusse suunamine ca 2,5 korda. 2012. aastal võeti pürgilatesse-käitluskeskustesse vastu kokku 337153 tonni jäätmeid,sellest taaskasutusse suunati

 • Riigi Jäätmekava KSH programmi avalik arutelu

  Riigi jäätmekava 2014-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu toimub 07.01.2013 kl 15.00 KKM I korruse saalis.