• Koolitus „ Ehitus- ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjalide tootmine”, 30.11.2016

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus korraldab 30.novembril koolituse teemal: EHITUS-JA LAMMUTUSJÄÄTMETEST EHITUSMATERJALIDE TOOTMINE. Kvaliteedinõuded, nõuetele vastavuse hindamine, materjalist proovide võtmine. Koolituse toimumiskoht: Väike-Paala 1, 5.korrus. Koolituse KAVA: Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine Eestis – nõuded õigusaktides, taaskasutamise, sh ringlussevõtu ja lakkamise tingimused. Pille Aarma, Keskkonnaministeerium Ehitus-ja lammutusjäätmed – jäätmeluba ja registreerimistõend. Reet Siilaberg, Keskkonnaamet   Ülevaade

 • Jäätmekäitlusettevõtete esindajad käisid tutvumas turumajandusliku jäätmekorralduse parimate praktikatega

    Jäätmekäitlusettevõtete esindajad käisid tutvumas turumajandusliku jäätmekorralduse parimate praktikatega 08.-16.oktoobrini viibis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse/Rohemajanduse klastri delegatsioon USA idarannikul Washingtonis ja New Yorkis ning tutvus turumajandusliku jäätmekorralduse parimate praktikatega. Välisviisidil osalesid 9 ettevõtte esindajad ning teadus-ja haridusasutuste poolt Eesti Maaülikool, kokku 20 oma ala spetsialisti. Eesti delegatsiooni võõrustasid nii Eesti

 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus 13.-15.september

  EJKL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 13.-15.septembril 2016 ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 225 EUR ja kõikidele teistele 295 EUR. Käibemaksu ei lisandu. Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning lõunasööke. Koolitus

 • KOOLITUS „Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine” – 29.september

  29.septembril korraldame Tallinnas koolituse  „Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine“.  Koolituse täpsest toimumiskohast teavitame täiendavalt. Grupi suurus: maksimaalselt 20-25 inimest.   KOOLITUSE KAVA Pakendite ja pakendijäätmete kogumist ja käitlemist reguleerivad õigusaktid – pakendiseadus, pakendiaktsiisiseadus. Mõisted: pakendiettevõtja, tootjavastutus, tootjavastutusorganisatsioon. Marika Siht, Keskkonnaministeerium Kontroll pakendiettevõtjate tegevuse üle. Rene Rajasalu, Keskkonnainspektsioon   Pakendite taaskasutamise võimalused Eestis. Anne Jõesaar,

 • Ilmus EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse UUDISLEHT, kevad 2016

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja EJKL Kompetentsikeskus annavad ühiselt välja UUDISLEHTE, mille eesmärgiks on anda ülevaade jäätmekäitluses toimuvast nii Eestis kui mujal maailmas, kajastada Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, EJKL Kompetentsikeskuse ja jäätmekäitlusettevõtete tegemisi ning lisaks anda infot jäätmekäitluse valdkonna koolituste, teabepäevade, ettevõtete külastuste jne toimimise kohta. EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse UUDISLEHT, kevad 2016 on leitav SIIN

 • Eesti rohemajanduse valdkonna ettevõtted osalevad erialamessil Münchenis

  Eesti rohemajanduse valdkonna ettevõtted osalevad erialamessil Münchenis 31.05–02.06 osaleb Rohemajanduse klastri (endine Jäätmete Taaskasutusklaster) delegatsioon Münchenis toimuval maailma tähtsaimal keskkonnaalasel messil IFAT 2016. IFAT on erialamess, mille raames tutvustatakse vee-, reovee, jäätmekäitluse ja jäätmete taaskasutuse valdkonna innovaatilisi lahendusi ja uusi pakutavaid teenuseid, kaasaegse keskkonnatehnika kasutusvaldkondi ning nende arendusi kõige laiemal rahvusvahelisel

 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus 10.-12. mai

  EJKL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 10.-12.maini ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Koolituse 1. ja 3. päev toimuvad Tallinnas, Väike-Paala 1. Koolituse 2. päev toimub Tartus ettevõttes Epler&Lorenz. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 225

 • PRESSITEADE: Ringmajandus vajab koostööd

  PRESSITEADE 3. MÄRTS 2016 Ringmajandus vajab koostööd! Eesti Jäätmekäitlejate Liidu korraldatud Jäätmepäeval oli fookuses ringmajandus. Päeva esimeses pooles räägiti üdisemalt maailmamajandusest ja ringmajanduse võimalustest, teises pooles aga keskenduti konkreetselt Eestile. Oluline märksõna ringmajanduse tegevuste elluviimisel ja tulemusteni jõudmisel on koostöö erinevate osapoolte vahel. Kööstöö olulisust rõhutas oma avakõnes ka Riigikogu

 • ETTEKANDED/PRESENTATIONS! Jäätmepäev 2016

  Ettekanded/Presentations Eesti nutika majanduse teel. Kaupo Reede, MKM majandusarengu osakonna juhataja Ajaloo suurim ummik. Peeter Koppel, SEB privaatpanganduse strateeg Ringmajanduse olemus ja ettevõtjate roll ringmajanduse rakendamisel. Milda Basiulyte, FEAD (Euroopa Jäätmekäitluse ja Keskkonnateenuste Föderatsioon) Ringmajandus – ettevõtlus ja sotsiaalne vastutus. Pär Larshans, Ragn-Sells AB Ringmajandus – väljakutsed Eesti jäätmekäitlusele. Peeter Eek,

 • Konverents 02.märtsil 2016: RINGMAJANDUS – VÄLJAKUTSE RIIGILE JA ETTEVÕTJATELE

  02.märtsil k.a. toimub TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses MEKTORY (Raja 15, Tallinn) Eesti Jäätmekäitlejate Liidu traditsiooniline üritus JÄÄTMEPÄEV, mis sel korral on pühendatud liidu 20.aastapäevale. Jäätmepäeva teema: RINGMAJANDUS – VÄLJAKUTSE RIIGILE JA ETTEVÕTJATELE 02.detsembril 2015.a. avaldas Euroopa komisjon oluliselt täiendatud ringmajanduspaketi, mis on 2014.a. avaldatud ringmajanduse paketist oluliselt nõudlikum ja katab