Liikmeks astumise tingimused

EJKL liikmeteks võivad saada Eesti Vabariigis jäätmekäitluse alal tegutsevad ettevõtted.

Liidu liikmeks astumiseks tuleb:

  • esitada vastav sooviavaldus;
  • esitada ettevõtte tutvustus;
  • tasuda liitu sisseastumismaks (100 EUR) ja liikmemaks (selle suurus sõltub ettevõtte käibest).

EJKL juhatus vaatab sisseastumisavalduse läbi oma korralisel koosolekul ning teeb otsuse selle rahuldamise või tagasilükkamise kohta.

 

AVALDUS
Eesti Jäätmekäitlejate Liit MTÜ liikmeks astumise avaldus
Heade Tavade ja põhikirjaga saab tutvuda EJKL kodulehel (klikkides peamenüül LIIDUST)
Eurot aastas