KÜSITLUSLEHT
Hinnang Eesti Jäätmekäitlejate Liidu 2017. aasta tegevusele
Võimalus märkida mitu vastusevarianti