AVALDUS
Eesti Jäätmekäitlejate Liit MTÜ liikmeks astumise avaldus
Heade Tavade ja põhikirjaga saab tutvuda EJKL kodulehel (klikkides peamenüül LIIDUST)
Eurot aastas