Liidust

img11Eesti Jäätmekäitlejate Liit asutati 1996.a. mittetulundusühinguna 26 jäätmekäitluse alal tegutseva ettevõtte poolt. Liidu loomise algatajaks oli tolleaegse ME Tallinna Eriautobaas direktor Mati Arro, kes valiti ka liidu esimeseks juhatuse esimeheks. Liidu juhatus on 7-liikmeline ja juhatus valitakse kaheks aastaks.

14.03.2019.a. valis liidu üldkoosolek uued juhatuse liikmed, kelle volitused kestavad kevadeni 2021.

Liidu eesmärk on üleriigiliselt korraldada jäätmekäitluse alal tegutsevate ettevõtete ühistegevust ja esindada oma liikmete ühishuve. Samuti on liidu ja tema liikmete ülesanne igati aidata kaasa jäätmekäitluse arengule Eesti Vabariigis.
2008.a. juunis võeti Eesti Jäätmekäitlejate Liit vastu Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) liikmeks.

Hetkel kuulub Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmeskonda 23 ettevõtet üle Eesti ja kolm auliiget.
2002.a. oktoobris võttis liidu üldkoosolek vastu Eesti Jäätmekäitlejate Liidu Head Tavad, mille eesmärgiks on luua heade tavade eetiline alus Eesti jäätmekäitluses, liidu liikmete omavahelises suhtlemises, kujundada Liidu ja tema liikmete hea nimi ja väärikas maine. Aukohtu tegevuse esmane eesmärk on aidata rakendada Liidu häid tavasid, lepitada osapooli ja leida avaldustele Aukohtu väline lahend.