• VÄLISVISIIT: EXPO 2017 Future Energy

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus korraldab 03. – 08.septembrini 2017 välisvisiidi Kasahstani, mille raames on võimalus külastada maailmanäitust EXPO 2017 Astanas. EXPO-2017 teema on FUTURE ENERGY – TULEVIKU ENERGIA ja märksõnad on taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks, kasvuhoonegaaside heitekoguste vähendamine, kliimamuutused jne.

  Loe edasi
 • RINGSÕIT: Plastijäätmete käitlemine

  30.augustil on kavas külastada plastijäätmete käitlusega tegelevaid ettevõtteid. Ringsõidu ajakava avaldame augusti alguses. Kõigil, kes soovivad ringsõidul osaleda, palun broneerige 30.august juba täna oma ajakavas ja andke teada margit@recycling.ee

  Loe edasi
 • Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) konverents

  FEAD Biennial Conference 2017 Wednesday, 21 June 2017 Paris, France FEAD Biennial Conference Driving Circularity in Europe’s Industries ABOUT THE EVENT The European Federation of Waste Management and Environmental Services (FEAD)holds its biennial conference “Driving Circularity in Europe’s Industries” which will take place in Paris on 21 June 2017 and is co-organised  with our French […]

  Loe edasi
 • ECOMONDO ühiskülastus, Itaalia Rimini

  7.-10.novembril toimub Itaalias Riminis rohe- ja ringmajanduse (Green and Circular Economy) mess ECOMONDO 2017.

  Loe edasi
 • World Circular Economy Forum, Helsingis

  05.-06. juunini toimub Helsinkis World Circlar Economy Forum 2017. Foorumil osalemine on TASUTA. Foorumi päevakava leiate siit www.wcef2017.com Foorumi raames on  07. juunil plaanis erinevate ettevõtete külastused.    

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  EJKL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 13.-15. mail ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT), Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur) ja ettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Koolituse 1. ja 3. päev toimuvad Tallinnas, Peterburi tee 46. Koolituse 2. päev toimub Tartus, ettevõttes Epler&Lorenz. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti […]

  Loe edasi
 • PAKENDISEMINAR: Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine – probleemid ja tulevik

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 27.aprillil 2017.a. Tallinnas SEMINARI Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine – probleemid ja tulevik. Seminar toimub Tallinnas, Väike-Paala 1, 5.korrus. Ülevaade Riigikontrolli auditist „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete käitlemise korraldamisel“ Alar Jürgenson, Riigikontroll Pakendite ja pakendijäätmete kogumist ja käitlemist reguleerivad õigusaktid – pakendiseadus, pakendiaktsiisiseadus. Pakendite kogumine kohalikes omavalitsustes – […]

  Loe edasi
 • Ringmajanduse arutelu Keskkonnaministeeriumis

  Keskkonnaministeerium kutsub osalema ringmajanduse ja jäätmete teemadele suunatud diskussioonile 29. märtsil kl 13.00-16.00 Keskkonnaministeeriumi I korruse saali. Keskkonnaministeeriumi parterpäeval esitati mitmeid ettepanekuid ja toodi välja kitsaskohti. Lähtuvalt nendest ettepanekutest on KeM koostanud esmase teemade loetelu ja küsimused, millele vastuseid leida. Arutelu teemad: Ringmajanduse strateegia/kava koostamine – millised on partnerite jaoks olulisemad arengud, mida see kava peaks […]

  Loe edasi
 • Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine. Jäätmed tooteks.

  EHITUS-JA LAMMUTUSJÄÄTMETE KÄITLEMINE. JÄÄTMED TOOTEKS. NÕUETELE  VASTAVUSE HINDAMINE. Nõuded ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele. Jäätmehierarhia, taaskasutustoimingud sh ringlussevõtt ja jäätmete lakkamine. Jäätmeluba ja registreerimistõend. Reet Siilaberg, Keskkonnaamet Liigiti kogumine. Nutikas lammutamine. Taaskasutamise võimalused. Kalle Grents, Eesti Keskkonnateenused AS Täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine. Tõendamissüsteemid. Tootmisohje koostamine. Toimivusdeklaratsioon. Aleksandr Podgornov, Teede Tehnokeskus Vastvalminud juhendi „Taaskasutatavad täitematerjalid, hindamissüsteemi 4 kirjeldus ja rakendamine“. Hindamissüsteemi 4 […]

  Loe edasi
 • TEABEPÄEV: Komposti tootmine ja sertifitseerimine

  29. MÄRTS, TEABEPÄEV: KOMPOSTI TOOTMINE JA SERTIFITSEERIMINE TEABEPÄEVA sihtgrupp on biolagunevatest jäätmetest komposti tootjad ja reoveesettest komposti tootjad. Koolituse eesmärk on anda ülevaade, milliseid nõudeid peavad komposti tootjad täitma, et nende poolt toodetud KOMPOST OLEKS KVALITEETNE TOODE (MITTE JÄÄDE). Teabepäeva TEEMAD: „Jäätmed tooteks“ põhimõtete tutvustus. Kaire Kikas, konsultant (Keskkonnaministeerium) Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded. Nõuded […]

  Loe edasi