Ehitus-ja lammutusjäätmete sortimine, käitlemine ja järelevalve