Uudised

  • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus 13.-15.september

    EJKL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 13.-15.septembril 2016 ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 225 EUR ja kõikidele teistele 295 EUR. Käibemaksu ei lisandu. Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning lõunasööke. Koolitus

    Loe edasi
  • KOOLITUS „Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine” – 29.september

    29.septembril korraldame Tallinnas koolituse  „Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine“.  Koolituse täpsest toimumiskohast teavitame täiendavalt. Grupi suurus: maksimaalselt 20-25 inimest.   KOOLITUSE KAVA Pakendite ja pakendijäätmete kogumist ja käitlemist reguleerivad õigusaktid – pakendiseadus, pakendiaktsiisiseadus. Mõisted: pakendiettevõtja, tootjavastutus, tootjavastutusorganisatsioon. Marika Siht, Keskkonnaministeerium Kontroll pakendiettevõtjate tegevuse üle. Rene Rajasalu, Keskkonnainspektsioon   Pakendite taaskasutamise võimalused Eestis. Anne Jõesaar,

    Loe edasi
Vaata kõiki uudiseid