Uudised

  • Eesti jäätmekäitlusettevõtete ja Keskkonnaministeeriumi esindajad käisid kogemusi jagamas Gruusia kolleegidele

    Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse PRESSITEADE 08.10.2018 Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse visiit oli ajendatud Gruusia kolleegide ettepanekust teha koostööd nii Gruusia jäätmekäitlusettevõtete ühistegevuste kui ka jäätmekäitluse/taaskasutamise valdkonna üldisel arendamisel. Vastavasisulise pöördumise tegi käesoleva aasta jaanuaris Eesti Jäätmekäitlejate Liidule/EJKL Kompetentsikeskusele Gruusia Jäätmekäitlejate Liit (WMA). Eesti jäätmekäitlejatel on juba mõnda aega olnud huvi

    Loe edasi
  • Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem (OSKA), vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonna uuring 2018

    2018.a II pooles käivitus OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonna uuring keskendub veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmemajanduse ning keskkonnakorralduse ja ‑kaitse alavaldkondade tööjõu- ja oskuste vajaduse väljaselgitamisele lähema viie kuni kümne aasta vaates. OSKA veevarustuse ja keskkonna valdkondlik tööjõu ja oskuste vajaduse uuring valmib juunis 2019. Uuringu läbi viimisesse ja vastavasse ekspertkogusse

    Loe edasi
Vaata kõiki uudiseid